رزین های آلکید

رزین آلکید حاصل واکنش استری شدن یک پلی ال و یک پلی اسید و یک اسید چرب یک ظرفیتی است. در حقیقت رزین آلکید یک پلی استر است که در ساختمان آن اسید چرب یک ظرفیتی وجود دارد. رزین آلکید با توجه به طول روغن، به سه دسته بلند روغن، متوسط­ روغن و کوتاه­ روغن تقسیم می ­شوند که در صنایع مختلفی از جمله رنگهای ساختمانی، رنگهای تزئینی، انواع آسترهای ضدخوردگی، لاکها و جوهرها، رنگهای کوره ای، رنگهای خودرویی و … کاربرد دارند.

لانگ اویل

مدیوم اویل

شورت اویل

استایرنی

[table id=25 /]

https://www.resitan.net/wp-content/themes/movedo-child