استخدام

فرم استخدام

در صورت تمایل به همکاری با شرکت رزیتان خواهشمند است فرم اطلاعات زیر را تکمیل فرمائید:

Page 1 of 2

خواهشمند است فرم استخدام را دانلود، تکمیل و در زمان دعوت به مصاحبه همراه خود داشته باشید.

[table id=25 /]

https://www.resitan.net/wp-content/themes/movedo-child