مصاحبه جناب آقای مهندس مهدی حاجی بابا

مصاحبه جناب آقای مهندس مهدی حاجی بابا

مصاحبه جناب آقای مهندس مهدی حاجی بابا 460 307 Matin Azizi

مصاحبه مدیریت محترم عامل رزیتان-جناب آقای مهندس مهدی حاجی بابا-با انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

 

[table id=25 /]

https://www.resitan.net/wp-content/themes/movedo-child